Metsäsuunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
Tavoitteittesi mukaan tehty yksilöllinen metsäsuunnitelma on metsänomistajan paras käsikirja. Metsäsuunnitelma antaa tietoa puustosta ja sen määrästä, puunmyyntimahdollisuuksista ja metsänhoitotarpeista.

Tehdessämme metsäsuunnitelmaa, keskustelemme ensin metsänomistajan kanssa metsänomistuksen tavoitteista ja teemme suunnitelman sen mukaisesti. Halutessasi myös toteutamme suunnitelman mukaiset työt puolestasi.
Tekemämme metsäsuunnitelmat perustuvat maastossa tehtävään arviointiin ja toimenpiteiden kartoittamiseen.

Ota yhteyttä!